Region Östergötland

Postoperativ omvårdnad Kir ViN

Dokumentnamn:
Postoperativ omvårdnad Kir ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Postoperativ omvårdnad
Giltig fr o m:
2007-09-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska och urologiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Anna-Lena Sjöberg, Sjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-96
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkännt av:

2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, SSK Ersätter tidigare diarienr CKOC-2011-388 Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-04-28 Anna-Lena Sjöberg, SSK Ordet PM borttaget
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm. Förlängd giltighetstid enl Dokumenta