Region Östergötland

Postoperativ smärtlindring

Dokumentnamn:
Postoperativ smärtlindring
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
smärtlindring, postop
Giltig fr o m:
2009-05-18
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef och Ann Olsson, Spec.sjuksköterska
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-173
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2009-05-18 Anna Bergqvist, VEC
Ann Olsson, Spec.sjuksköterska
Nytt innehåll Hans Krook, stf klinikchef
2009-09-17 Ann Olsson, Spec. Sjuksköterska Lätt revidering under Smärtskattning Hans Krook, stf klinikchef
2011-01-11 Anna Bergqvist, VEC
Ann Olsson, Spec.sjuksköterska

Reviderat innehåll. Nytt diarienummer.

Hans Krook, Verksamhetschef
2012-04-19 Anna Bergqvist, VEC
Ann Olsson, Spec.sjuksköterska

Reviderat innehåll och uppdaterat länkar.

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-04-09 Ann Olsson, Spec.sjuksköterska Förlängd giltighetstid
2014-04-08 Ann Olsson, Spec.sjuksköterska

Ny dosering av Inj. Zofran vid illamående. Tagit bort VAS. Förlängd giltighetstid

Hans Krook, Verksamhetschef
2016-04-28 Ann Olsson. Spec. sjuksköterska Mindre justering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2011-24 Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta