Region Östergötland

Preoperativ omvårdnad Kir ViN

Dokumentnamn:
Preoperativ omvårdnad Kir ViN
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Preoperativ omvårdnad
Giltig fr o m:
2007-09-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska och urologiska klinikerna VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Anna-Lena Sjöberg, Sjuksköterska
Godkänd av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Eva Jacobsson, Vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-98
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, SSK

Förlängd giltighetstid + mindre justeringar

Ersätter diarienr CKOC-2011-35

Anna Bergqvist, vårdenhetschef
2016-02-24 Anna-Lena Sjöberg, SSK Uppdaterad referenslänk
2016-04-28 Anna-Lena Sjöberg, SSK Ord PM borttaget
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm. Förlängd giltighetstid enl Dokumenta