Region Östergötland

Endokarditprofylax vid endoskopi

Dokumentnamn:
Endokarditprofylax vid endoskopi
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Endokarditprofylax, endokardit
Giltig fr o m:
2007-06-27
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken i Östergötland
Målgrupp:
Medarbetare Kirurgiska kliniken
Giltig t o m:
2018-06-30
Framtagen av:
Pelle Druvefors, överläkare
Godkänd av:
Pär Myrelid, Tf. verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-177
ICD-10 kod:
(A00-B99) Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Reviderat datum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2007-10-11 Rune Sjödahl, Professor, ÖL Förändring av läkemedelsdosering. Claes Juhlin, Klinikchef
2009-04-14 Rune Sjödahl, Professor, ÖL Förändring av läkemedelsdosering.
2010-08-17 Lillemor Sjöberg Förlängd giltighetstid, ny ansvarig. Pär Myrelid, Tf. verksamhetschef
2014-05-16 Gunnar Arbman, ÖL Förlängd giltighetstid Hans Krook, verksamhetschef
2017-01-10 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta