Region Östergötland

Revbensfraktur, omvårdnad

Dokumentnamn:
Revbensfraktur, omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Revbensfraktur
Giltig fr o m:
2007-09-06
Utfärdande enhet:
Kirurgiska klinikerna ViN
Målgrupp:
Medarbetare kirurgisk vårdavdelning
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, SAS, AKT-sekt
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-28
ICD-10 kod:
(M00-M99) Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt revideringen:

2007-10-17 Karolina Johansson,
SAS AKT-sektionen
Claes Juhlin, klinikchef
2008-10-24 Karolina Johansson, Helena Nilsson Förlängd giltighetstid.
2010-02-02 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum. Hans Krook, Verksamhetschef
2011-01-11 Helena Nilsson, SSK Förlängt giltighetsdatum.
2011-11-08

Helena Nilsson, SSK
Johan Lindholm, Ass-IT

Lag till hänvisning till MEWS-PM.
Nytt diarienummer

2012-12-06

Helena Nilsson, SSK

Uppdaterad referens.
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK Reviderad PM, förlängd giltighetstid
2016-01-08 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid, ersätter dnr CKOC-2011-349
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta