Region Östergötland

PCA-pump, handhavande och omvårdnad

Dokumentnamn:
PCA-pump, handhavande och omvårdnad
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
PCA-pump, Breiviks blandning
Giltig fr o m:
2008-02-26
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på Kirurgiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2018-03-31
Framtagen av:
Ann Olsson, spec.SSK, Anna Bergqvist, vårdenhetschef,
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-107
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2009-10-26 Anna Bergqvist, VEC,
Ann Olsson, Spec. SSK
Hans Krook, stf klinikchef
2011-03-09 Anna Bergqvist, VEC,
Ann Olsson, Spec. SSK
Förtydligande under "Rekvirering".
Förlängning av giltighetstid.
Hans Krook, Verksamhetschef
2012-04-19 Anna Bergqvist, VEC,
Ann Olsson, Spec. SSK

Förlängning av giltighetstid.

Uppdaterad länk till Handbok EDA

Hans Krook, Verksamhetschef
2013-01-09 Ann Olsson, Spec. SSK

Ändrat under rekvirering.

Förlängt giltighetstiden

Hans Krook, Verksamhetschef
2014-01-13 Ann Olsson, Spec. SSK

Borttagning av flera rubriker.

Info om revidering

2014-06-02 Ann Olsson, Spec. SSK Utbytt i sin helhet Förlängd giltighetstid
2015-01-16 Ann Olsson, Spec. SSK Ändring under "PCA pumpens inställning under behandling" Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-03-23 Ann Olsson, Spec. SSK Förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2011-67 Jessica Frisk, verksamhetschef
2016-10-24

Ann Olsson, Spec. SSK
Carina Östervall, SSK

Omfattande redigering, utbytt i sin helhet. Förlängd giltighetstid Jessica Frisk, verksamhetschef