Region Östergötland

Perifer venkateter, lokal föreskrift

Dokumentnamn:
Perifer venkateter, lokal föreskrift
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
PVK, venkateter
Giltig fr o m:
2012-04-19
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på Kirurgiska kliniken Vin
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Maria Forssén, SSK, Ann Olsson, Spec. SSK, Kathrine Selin, Spec. SSK
Godkänd av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef, Marita Andersson, vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-159
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2013-04-26 Ann Olsson Spec. SSK Förlängd giltighetstid
2014-04-08 Ann Olsson Spec. SSK Förlängd giltighetstid
2016-04-15 Ann Olsson Spec. SSK Utbytt i sin helhet, förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2012-97 Marita Andersson, VEC
Anna Bergqvist, VEC
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta