Region Östergötland

Utskrivning av patient med infusion

Dokumentnamn:
Utskrivning av patient med infusion
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Utskrivning
Giltig fr o m:
2010-03-20
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på kirurgiska kliniken
Giltig t o m:
2017-12-30
Framtagen av:
Anna-Lena Sjöberg, sjuksköterska
Godkänd av:
Anna Bergqvist, Vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-447
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderad av:

Kommentar:

Godkänd av:

2013-11-18 Linda Lovin,
SSK avd 11

Nytt diarienummer. Nya bilagor
Texten reviderad

Anna Bergqvist, VEC
Eva Jakobsson, VEC

2015-12-14 Linda Lovin, SSK Utbytt innehåll,
nytt diarienr ersätter
dnr CKOC-2013-168.
Anna Bergqvist, VEC