Region Östergötland

Sedering med Propofol och Rapifen via PCA-pump vid Halo-behandling

Dokumentnamn:
Sedering med Propofol och Rapifen via PCA-pump vid Halo-behandling
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedel, Sedering, HALO, Matstrupslab
Giltig fr o m:
2012-04-03
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare Matstrupslab och övriga involverade vid HALO-behandling
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Staffan Törnudd, ST-läkare
Godkänd av:
Hans Krook, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2012-88
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisiondatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2014-10-06 Staffan Törnudd, ST-läkare Förlängd giltighetstid