Region Östergötland

Postoperativ nutrition, fundoplikatio

Dokumentnamn:
Postoperativ nutrition, fundoplikatio
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Nutrition, kost, fundoplikatio, stomikost
Giltig fr o m:
2007-01-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Alla medarbetare kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Susanne Grehn, dietist, Thomas Franzén öl
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-105
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänt av:

2015-04-20 Susanne Grehn, dietist Liten justering av kost. Förlängd giltighetstid. Ersätter diarienr CKOC-2011-39
2016-11-18 Emma Lundgren, dietist Justering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Thomas Franzén öl