Region Östergötland

Sugning av övre luftvägar

Dokumentnamn:
Sugning av övre luftvägar
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
sugning, luftvägar
Giltig fr o m:
2014-02-10
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på kirurgisk vårdavdelning, ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, SAS, Ann Olsson, SAS
Godkänd av:
Anna Bergqvist, VEC, Eva Jakobsson, VEC
Diarienummer:
CKOC-2014-77
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-07-05 Helena Nilsson. SSK Förlängd giltighetstid
2016-08-04 Sari Väyrynen, vårdadm. Förlängd giltighetstid enl Dokumenta