Region Östergötland

Trycksår, förebyggande omvårdnad

Dokumentnamn:
Trycksår, förebyggande omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Trycksår, ischemi
Giltig fr o m:
2012-10-05
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på Kirurgiska kliniken VIN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Petra Höglund, SSK, Maria Sundkvist, SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-116
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-03-17 Maria Sundkvist, SSK
Anna-Lena Sjöberg, SSK
Förlängd giltighetstid, ändring av innehåll och länkare
2016-03-21 Anna-Lena Sjöberg, SSK Mindre revidering av innehåll. Förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2012-186