Region Östergötland

Obesitasoperation, handläggning och uppföljning

Dokumentnamn:
Obesitasoperation, handläggning och uppföljning
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
GBP, Uppföljning, Primärvård
Giltig fr o m:
2014-01-28
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska kliniken, remittenter, Vårdcentraler
Giltig t o m:
2018-10-10
Framtagen av:
Hans Krook, ÖL, Susanne Grehn, Leg Dietist
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-61
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2015-04-20 Susanne Grehn, dietist

Mindre justering av innehåll, kontaktpersoner. Förlängd giltighetstid

Jessica Frisk, verksamhetschef
2015-10-07 Susanne Grehn, dietist Ersatt ord gastric bypassop med obesitasoperation.
2016-06-08 Susanne Grehn, dietist Mindre justering av innehåll. Förlängd giltighetstid
2016-08-02 Susanne Grehn, dietist Nytt dokumentnamn samt uppdatering under rubrik uppföljning
2016-10-13 Susanne Grehn, dietist En punkt under "Uppföljning" borttagen.