Region Östergötland

Vårdplan för Gastric Bypass- (GBP) och Gastric Sleeve-operation med öppen teknik

Dokumentnamn:
Vårdplan för Gastric Bypass- (GBP) och Gastric Sleeve-operation med öppen teknik
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
gastric bypass, sleeve, GBP, obesitas, vårdplan, öppen teknik
Giltig fr o m:
2015-09-09
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-10-10
Framtagen av:
Mikael Wirén, ÖL och Emelie Törnborg, SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-343
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2016-12-07 Susanne Grehn, dietist Uppdaterat innehåll. Förlängd giltighetstid Mikael Wirén, öl