Region Östergötland

Kolecystektomi, vårdplan

Dokumentnamn:
Kolecystektomi, vårdplan
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
cholecystektomi, galla, kolecystektomi
Giltig fr o m:
2014-06-01
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
All personal Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2018-03-01
Framtagen av:
Ellen Andersson ÖL, Kalev Teder ÖL, Ann Olsson SSK
Godkänd av:
Ellen Andersson, överläkare
Diarienummer:
CKOC-2014-243
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2016-06-13 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta. Ordet PM borttaget.