Region Östergötland

Hudcanceroperation, vårdplan

Dokumentnamn:
Hudcanceroperation, vårdplan
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
hudcancer, malignt melanom, vårdplan
Giltig fr o m:
2014-06-01
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Personal på Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Ann Cherian, ÖL och Ann Olsson, SSK
Godkänd av:
Hans Krook, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-213
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2016-06-13 Sari Väyrynen, vårdadm. Förlängd giltighetstid enl Dokumenta. Ord PM borttaget