Region Östergötland

ERAS vid rektumkirurgi

Dokumentnamn:
ERAS vid rektumkirurgi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
ERAS, Rektumkirurgi, Vårdplan
Giltig fr o m:
2014-04-17
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare kolorektalsektionen
Giltig t o m:
2018-12-31
Framtagen av:
Gunnar Arbman, Staffan Haapaniemi, (överläkare kirurgi)
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2014-228
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2014-04-17

Gunnar Arbman, ÖL
Anna-Lena Sjöberg SSK och Anna Bergqvist VEC

Reviderat innehåll. Ersätter PM: "Vårdplan för perioperativ vård vid rektumkirurgi". Gunnar Arbman, överläkare
2015-03-26 Anna-Lena Sjöberg, SSK
Anna Bergqvist VEC
Mindre justeringar av innehåll. Förlängd giltighetstid. Staffan Haapaniemi, överläkare
2015-12-16 Staffan Haapaniemi, ÖL Utbytt länk Staffan Haapaniemi, överläkare
2016-04-08 Anna-Lena Sjöberg, SSK
Staffan Haapaniemi, öl
Reviderat innehåll. Förlängd giltighetstid.