Region Östergötland

Gastrointestinal blödning, akut omvårdnad

Dokumentnamn:
Gastrointestinal blödning, akut omvårdnad
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
GI-blödning
Giltig fr o m:
2007-12-04
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgisk vårdavdelning
Giltig t o m:
2017-03-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, sjuksköterska, AKT-sekt (ViN)
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef ViN
Diarienummer:
CKOC-2015-403
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkännt av:

2008-11-12 Karolina Johansson
Helena Nilsson
Förlängt giltighetsdatum Conny Wallon, sektionsansvarig AKUT-sektionen.
2010-02-10 Helena Nilsson Nytt sökarnummer ViN
Förlängt giltighetsdatum
2011-05-03

Helena Nilsson


Johan Lindholm

Förlängt giltighetsdatum

Nytt diarienummer

Hans Krook, Verksamhetschef
2011-11-09 Helena Nilsson, SSK Reviderat innehåll och länkar Hans Krook, Verksamhetschef
2012-12-06 Helena Nilsson, SSK Uppdaterat referens.
2014-04-11 Helena Nilsson, SSK VAS bort, uppdaterad referens, förlängd giltighetstid
2015-11-20 Helena Nilsson, SSK Förlängd giltighetstid. Ersätter dnr CKOC-2011-180