Region Östergötland

Kolecystektomi

Dokumentnamn:
Kolecystektomi
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Gallsten, koledockussten, gallblåsepolyp, kolecystektomi, akut pankreatit, gallblåsemalignitet, akut kolecystit
Giltig fr o m:
2010-03-15
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska kliniken ViN, remittenter
Giltig t o m:
2019-01-02
Framtagen av:
Sektionen för övre abdominell kirurgi
Godkänd av:
Jessica Frisk, Verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2011-261
ICD-10 kod:
(K00-K93) Matsmältningsorganens sjukdomar
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:

2011-07-04 Johan Lindholm, Ass-IT Nytt diarienummer,
ny patientinformation
2014-06-23 Marika Bäck, enhetschef Förlängd giltighetstid Hans Krook, verksamhetchef
2016-04-22 Vidar Hjertberg, spec läk Reviderat innehåll. Förlängd giltighetstid