Region Östergötland

Läkemedel vid hjärtstopp

Dokumentnamn:
Läkemedel vid hjärtstopp
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Läkemedel, hjärtstopp
Giltig fr o m:
2015-04-30
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor på kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-30
Framtagen av:
Anna Benckert, SSK
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2015-326
ICD-10 kod:
Kön:
Kvinna
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta