Region Östergötland

PEG, remissmall

Dokumentnamn:
PEG, remissmall
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
PEG, remiss
Giltig fr o m:
2016-06-21
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Läkare
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Ellen Andersson, överläkare
Godkänd av:
Jessica Frisk, verksamhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-210
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta