Region Östergötland

Palliativ vård - vård i livets slutskede

Dokumentnamn:
Palliativ vård - vård i livets slutskede
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
Brytpunktsamtal, palliativ vård
Giltig fr o m:
2015-03-04
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Medarbetare på kirurgiska vårdavdelningar, ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Helena Nilsson, sjuksköterska
Godkänd av:
Anna Bergqvist, VEC och Marita Andersson, VEC
Diarienummer:
CKOC-2015-69
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta

Revisionshistorik:

Revisionsdatum:

Reviderat av:

Kommentar:

Godkänd av:
2016-08-05 Sari Väyrynen, vårdadm Förlängd giltighetstid enl Dokumenta