Region Östergötland

Stickvagn, avd 11

Dokumentnamn:
Stickvagn, avd 11
Dokumenttyp:
Administrativ rutin/checklista
Utfärdande PE:
Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC)
Sökord:
stickvagn
Giltig fr o m:
2016-05-13
Utfärdande enhet:
Kirurgiska kliniken ViN
Målgrupp:
Sjuksköterskor, undersköterskor avd 11, Kirurgiska kliniken ViN
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Jenny Sundén, undersköterska
Godkänd av:
Anna Bergqvist, vårdenhetschef
Diarienummer:
CKOC-2016-179
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Länkas till Dokumenta