Region Östergötland

Anti-vitaminK-behandling (Waran/Warfarin) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp

Dokumentnamn:
Anti-vitaminK-behandling (Waran/Warfarin) inför och efter operationer och diagnostiska ingrepp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Diagnostikcentrum (DC)
Sökord:
AVK, Waran, PK, Warfarin, Waranbehandling
Giltig fr o m:
2007-02-14
Utfärdande enhet:
LMC På uppdrag av vårddirektör Tommy Skau i samråd med chefläkarna i LiÖ
Målgrupp:
Samtliga vårdgivare inom LiÖ
Giltig t o m:
2022-01-11
Framtagen av:
En arbetsgrupp ledd av Tomas Lindahl,Professor, överläkare, Klinisk kemi, DC
Godkänd av:
Tomas Lindahl, Ulf Rosenqvist, Anders Bergström, Mathz Vastesson, Rolf Hässler
Diarienummer:
2007/23
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre
Dokumentet är flyttat till Dokumenta.