Region Östergötland

Antikoagulantiabehandling vid tandingrepp

Dokumentnamn:
Antikoagulantiabehandling vid tandingrepp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Diagnostikcentrum (DC)
Sökord:
antikoagulantia, waran, PK-INR, tandingrepp
Giltig fr o m:
2008-05-01
Utfärdande enhet:
AK-mottagningarna i samarbete med tandvården
Målgrupp:
Tandläkare och remittenter inom tandvården i Östergötland
Giltig t o m:
2021-04-24
Framtagen av:
Medicinskt ansvariga läkare för AK-mottagningarna LiÖ och Oralkirurgen US
Godkänd av:
Elionor Ärleskog Oral medicin, Anders Bergström AK-mott US, Anders Johnsson AK-mott LiM, Anders Danielsson AK-mott ViN, Rolf Hässler AK-mott i Finspång, Tomas Lindahl Klinisk kemi, DC
Diarienummer:
LMC 2008/14
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Vuxen/äldre

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.