Region Östergötland

Genetisk utredning vid intrauterin fosterdöd

Dokumentnamn:
Genetisk utredning vid intrauterin fosterdöd
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Diagnostikcentrum (DC)
Sökord:
Obstetrik IUFD
Giltig fr o m:
2010-11-09
Utfärdande enhet:
Klinisk genetik, Diagnostikcentrum
Målgrupp:
Läkare vid kvinnokliniken
Giltig t o m:
2022-08-20
Framtagen av:
Cecilia Gunnarsson, överläkare
Godkänd av:
Jon Jonasson, överläkare
Diarienummer:
DC-2010-00117
ICD-10 kod:
(O00-O99) Graviditet, förlossning och barnsängstid
Kön:
Kvinna
Ålder:
Vuxen/äldre
Dokumentet är flyttat till Dokumenta.