Region Östergötland

Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland

Dokumentnamn:
Läkemedel i kommunala förråd - gemensam lista för Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
läkemedel kommunala förråd, läkemedelsförråd i särskilda boenden, läkemedel i hemsjukvård
Giltig fr o m:
2014-01-01
Utfärdande enhet:
Läkemedelskommittén/Läkemedelsgruppen
Målgrupp:
Läkare, sjuksköterska
Giltig t o m:
2017-12-31
Framtagen av:
Distr.läk Salvatore Ascione sammankallande i grupp för framtagande av lista i kommunala förråd med MAS-repr för kommunerna och apotekare från närsjukvården
Godkänd av:
Läkemedelskommittén
Diarienummer:
LiÖ 2013-1330
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

 

Dokumentet har flyttats till Dokumenta