Region Östergötland

Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län

Dokumentnamn:
Dosdispenserade läkemedel i Östergötlands län
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
ApoDos, dosförpackade läkemedel, dosdispenserade läkemedel
Giltig fr o m:
2017-01-16
Utfärdande enhet:
Läkemedelsgruppen
Målgrupp:
Förskrivare, vårdpersonal inom Region Östergötland, kommunal vårdpersonal och dosleverantör/apotek
Giltig t o m:
2017-08-31
Framtagen av:
Caroline Swahn, farmaceut, och Anna Hendeby, farmaceut
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör, Region Östergötland
Diarienummer:
RS 2015-474
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta.