Region Östergötland

Akut myeloisk leukemi - standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Akut myeloisk leukemi - standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
SVF, Akut leukemi, Leukemi, Standardiserat vårdförlopp cancer
Giltig fr o m:
2015-09-28
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2018-09-28
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2015-729
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

 • anemi och avvikande mängd vita blodkroppar/trombocytopeni.
 • avvikande koagulationsprover och avvikande blodstatus.
 • omogna vita blodkroppar i perifert blod.

Symtom att vara uppmärksam på:

 • trötthet och allmän sjukdomskänsla utan känd orsak
 • blåmärken eller blödningstendens
 • infektioner, med eller utan feber, återkommande eller under lång tid (mer än 2 veckor).

  Påverkat allmäntillstånd och alarmerande provsvar: kontakta hematologjouren omedelbart, även utanför kontorstid.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:

 • Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
 • Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.

Remittering

 • Remissen i Cosmic adresseras till Hematologiska kliniken US.
 • Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.

Kontaktuppgifter

Hematologiska kliniken
Vård till vård-nummer 010-103 11 09.
Hematologjouren, se jourlisa för kontaktuppgift.

Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se