Region Östergötland

Andlig vård inom Region Östergötland

Dokumentnamn:
Andlig vård inom Region Östergötland
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Andlig vård
Giltig fr o m:
2015-08-31
Utfärdande enhet:
Regionledning
Målgrupp:
Verksamhetschefer, utövare av andlig vård, hälso- och sjukvårdspersonal
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Ditte Persson Lindell, vårddirektör
Godkänd av:
Susan Ols, chefsjurist
Diarienummer:
RS 2015-633
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla