Region Östergötland

Anmälan vid oro för att barn far illa

Dokumentnamn:
Anmälan vid oro för att barn far illa
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
orosanmälan, oro för barn, barn som far illa, omsorgssvikt, anmälan, övergrepp, misshandel, socialtjänsten
Giltig fr o m:
2014-10-16
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2017-12-16
Framtagen av:
Lena Banck
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2016-794
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

2015-02-26 Tilllägg av under Könsstympning  under När anmälan skall göras, samt justering av journal notering p 4 Martin Magnusson Vårddirektör
2016-10-10 Förlängd 2 mån, revidering pågår Martin Magnusson Vårddirektör
2016-11-10 Nytt Dnr Martin Magnusson
2017-06-02 Dokument överflyttat till Dokumenta Lena Banck