Region Östergötland

Ansvar för den samlade läkemedelslistan

Dokumentnamn:
Ansvar för den samlade läkemedelslistan
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
läkemedelslista, läkemedelsansvar, ansvarig för läkemedelslista
Giltig fr o m:
2013-06-26
Utfärdande enhet:
Läkemedelsskommittén, Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2019-12-31
Framtagen av:
För Läkemedelskommitténs räkning: Solveig Johansson-Fredin, Ewa Hellberg, Salvatore Ascione ,Ulf Rosenqvist, och Kjell Jansson
Godkänd av:
David Grönte ordf Läkemedelkommittén, Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2016-797
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Giltighetstid förlängd 2015-02-16 Martin Magnusson

Reviderad och giltighetstiden förlängd 2015-09-23 Martin Magnusson Vårddirektör.