Region Östergötland

Användning av vårdkontakter i Cosmic

Dokumentnamn:
Användning av vårdkontakter i Cosmic
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Resurscentrum i Östergötland (REC)
Sökord:
Cosmic, vårdkontakter, kontakttyper, DRG, KVÅ, utdata, CI, VDL, KPP, statistik, term
Giltig fr o m:
2014-12-08
Utfärdande enhet:
BI-enheten, IT-leverans, Utvecklings- och patientsäkerhetsenheten, Sjukdomsklassifikation i Östergötland
Målgrupp:
Cosmicanvändare, vårdkontakter, kontakttyper, DRG, KVÅ, utdata, CI, VDL, KPP, statistik, term
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Beredningsgruppen Vårdkontakter
Godkänd av:
Helene Krook, objektägare Patienjournalen
Diarienummer:
RS 2015-532
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla
Revisionshistorik:

Utvåva nr

Fr.o.m

T.o.m

Kommentar till ny utgåva

Godkänd av

1 2014-04-30 Publicerad utgåva
2 2014-12-30 Ändringar då Landstinget i Östergötland blir Region Östergötland samt ändringar av kontakttyper avseende hemsjukvård
3 2015-06-30
4 2015-12-04 Ändringar i termbeskrivning för Besök per telefon
5 2016-06-01 Uppdatering av dokumentet till version 3.5.
6 2017-02-01 Uppdatering av dokumentet till version 3.6
7 2017-07-03 Uppdatering av dokumentet till version 3.7