Region Östergötland

Arbete i Patientjournalen utifrån uppgifter patient själv lämnat i telefonsystem

Dokumentnamn:
Arbete i Patientjournalen utifrån uppgifter patient själv lämnat i telefonsystem
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Sökord:
TeleQ, bokning i Cosmic via tele Q, bokningsunderlag vid telefonrådgivning, riktlinje bokningsinformation, riktlinje TeleQ
Giltig fr o m:
2011-03-30
Utfärdande enhet:
Utveckling
Målgrupp:
Medarbetare inom Region Östergötland och de privata vårdgivare med vårdavtal, vårdpersonal som uppdragstagare m fl.
Giltig t o m:
2020-12-31
Framtagen av:
Sanja Hebib, informationssäkerhetsansvarig
Godkänd av:
Heléne Krook, Objektägare Patientjournalen
Diarienummer:
RS 2015-327
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla