Region Östergötland

Att ändra och ompröva gemensam och delad information i Cosmic

Dokumentnamn:
Att ändra och ompröva gemensam och delad information i Cosmic
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Ändra, gemensam information, inaktuell information, omprövning
Giltig fr o m:
2017-11-12
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare inom Region Östergötland samt personer som nyttjar landstingets Patientjournal
Giltig t o m:
2019-01-27
Framtagen av:
Projekt Cosmic R8.1
Godkänd av:
Helene Krook, Objektägare Patientjournalen
Diarienummer:
18158 (Dokumenta)
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Allmänt

I Cosmic finns informationsmängder som är gemensamma och delas mellan alla vårdenheter, t.ex. uppmärksamhetssignalen, läkemedelslistan, patientkortet och Gemensamma dokument i meny Journal. Denna gemensamma information är allas ansvar att uppdatera oavsett på vilken enhet informationen registrerats. Detta blir extra tydligt då informationen som finns tillhör en inaktuell enhet.

Se riktlinje: Att ändra och ompröva gemensam och delad information i Cosmic

Revisionshistorik:

Utgåva nr

Giltig fr o m

Giltig t o m

Kommentar till ny utgåva

Godkänd av (titel, namn, datum)

1 2017-11-12 2019-01-27 Dokumentet skapat Helene Krook, Objektägare Patientjournalen