Region Östergötland

Barn som anhöriga/närstående

Dokumentnamn:
Barn som anhöriga/närstående
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
barn som anhörig, barn som närstående, oro för barn, föräldrar
Giltig fr o m:
2017-03-01
Utfärdande enhet:
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling - CVU
Målgrupp:
samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2019-03-01
Framtagen av:
Charlotta Lindell, utredare, Verksamhetsområde vård och hälsa - VVH
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
HSN 2017-121
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Barn

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.