Region Östergötland

Basal akututrustning på vårdavdelningar och mottagningar US, ViN och LiM

Dokumentnamn:
Basal akututrustning på vårdavdelningar och mottagningar US, ViN och LiM
Dokumenttyp:
Medicinsk rutin/checklista
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
Akututrustning, akutläkemedel
Giltig fr o m:
2017-09-07
Utfärdande enhet:
HLR Clinicum, Region Östergötland
Målgrupp:
Samtliga vårdpersonal US,ViN och LiM
Giltig t o m:
2018-12-30
Framtagen av:
Annika Englund, HLR-koordinator, Anna Holm, HLR-ansvarig läkare
Godkänd av:
Annsofie Sommer, chefläkare
Diarienummer:
RS 2015-830
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Dokumentet är flyttat till Dokumenta