Region Östergötland

Bröstcancer-standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Bröstcancer-standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
SVF, Bröstcancer, Standardiserat vårdförlopp
Giltig fr o m:
2017-06-28
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-06-28
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2017-469
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Suspekt knöl i bröstet
• Suspekt knöl i armhålan hos kvinnor
• Ändrad kontur på bröstet
• Nytillkommen indragen bröstvårta
• Rodnad eller svullnad på huden över bröstet utan annan förklaring
• Blodig sekretion från enstaka mjölkgång
• Sårbildning på bröstvårtan eller i anslutning till bröstkörtlarna
• Ensidigt eksem på bröstvårtan
• Nytillkommen apelsinliknande hud
• Fynd vid bilddiagnostik talande för bröstcancer.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen.
• Att patienten kan komma att kallas till utredning snabbt och bör vara tillgänglig på telefon.

Remittering
• Remissen i Cosmic adresseras till Enheten för samordnad cancerutredning
• Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.

Kontaktuppgifter
Enheten för samordnad cancerutredning, vård till vårdnummer: 010-103 30 10. Funktionsbrevlåda: EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se