Region Östergötland

Cancer i bukspottkörteln och periampulärt – standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Cancer i bukspottkörteln och periampulärt – standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
SVF, bukspottkörtel, standardiserat vårdförlopp
Giltig fr o m:
2016-10-20
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2019-10-20
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnusson, vårddirektör
Diarienummer:
RS 2016-729
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enligt standardiserat vårdförlopp (SVF)

• Gallstas som inte är kopplad till gallstens-eller leversjukdom
• Fynd vid bilddiagnostik eller endoskopi som talar för premalign eller malign förändring (inklusive vidgad pankreasgång) i pankreas eller periampullärt
• Cyto- eller histopatologiskt fynd talande för malignitet i pankreas eller periampullärt
• Misstanke om malignitet i pankreas eller periampullärt vid bukoperation

Vid remitteringen ska patienten informeras om:
• Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
• Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen. Till stöd finns patientbladet ”Till dig som ska utredas för symtom från bukspottkörteln, gallblåsan eller levern”, som kan delas ut. 

Remittering:
• Remissen i Cosmic adresseras till Enheten för samordnad cancerutredning.
• Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.
• Remissen bedöms senast nästkommande vardag och patienten kontaktas inom en till två vardagar per telefon.

Kontaktuppgifter:
Enheten för samordnad cancerutredning, vård till vårdnummer: 010-103 30 10. Funktionsbrevlåda: EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se
 
Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se/kortare_vantetider