Region Östergötland

Cancer utan känd primärtumör - standardiserat vårdförlopp

Dokumentnamn:
Cancer utan känd primärtumör - standardiserat vårdförlopp
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
standardiserat vårdförlopp, SVF
Giltig fr o m:
2016-05-09
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare i Region Östergötland
Giltig t o m:
2018-05-09
Framtagen av:
Enheten för samordnad cancerutredning
Godkänd av:
Martin Magnussson, vårddirektör
Diarienummer:
RS 2016-394
ICD-10 kod:
(C00-D48) Tumörer
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Symtom eller fynd som ska leda till remiss för utredning enlig standardiserat vårdförlopp (SVF):

 • Bilddiagnostik som visar metastasmisstänkta förändringar inklusive lymfkörtel > 1,5 cm
 • Palpabel lymfkörtel > 1,5 cm (förstorad lymfkörtel i huvud/halsområdet gäller enbart vuxen patient utan infektion eller annan förklaring)
 • Palpabel resistens i bukens övre del
 • Palpabel mjälte
 • Malignitetsmisstänkt vätska i buken
 • Malignitetsmisstänkt vätska i lunga

I remissen ska följande uppgifter framgå:

 • Fullständig anamnes och status

Prover tagna under senaste månaden:

 • SR, blodstatus, kobalamin, folat, ferritin, F-Hb, njurstatus, ca-jon, leverstatus, LD, TSH, T4, glukos, PSA, P/U-elfores, Urinsticka.

Vid remitteringen ska patienten informeras om:

 • Att det finns anledning att utreda cancermisstanke enligt standardiserat vårdförlopp.
 • Vad ett standardiserat vårdförlopp innebär och vad som händer i den inledande fasen. Till stöd finns patientbladet ”Till dig som ska utredas för misstanke om tumör”, som kan delas ut.

Remittering

 • Remissen i Cosmic adresseras till Enheten för samordnad cancerutredning.
 • Remissmallen består av två delar där den första delen styrs av val av vårdförlopp. Den andra delen är gemensam för alla vårdförlopp och information där behövs för ett snabbt och korrekt omhändertagande.
 • Remissen bedöms senast nästkommande vardag och patienten kontaktas inom en till två vardagar per telefon.

Kontaktuppgifter

Enheten för samordnad cancerutredning, vård till vårdnummer: 010-103 30 10.

Funktionsbrevlåda: EnhetenSamordnadCancerutredningNSC@regionostergotland.se

Läs hela vårdförloppet på www.cancercentrum.se

Revisionshistorik:

Giltighetstiden förlängd 2017-04-10 Martin Magnusson Vårddirektör