Region Östergötland

Dataintrång - arbetsgång vid misstanke

Dokumentnamn:
Dataintrång - arbetsgång vid misstanke
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Centrum för verksamhetsstöd och utveckling
Sökord:
Logguppföljning, loggkontroll, dataintrång, polisanmälan
Giltig fr o m:
2012-01-01
Utfärdande enhet:
Utveckling
Målgrupp:
Verksamhetschefer och medarbetare inom regionen
Giltig t o m:
2020-05-30
Framtagen av:
Veronica Lagestig Rasmussen
Godkänd av:
Susan Ols
Diarienummer:
RS 2015-483
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla