Region Östergötland

Dödsfall utanför sjukhus

Dokumentnamn:
Dödsfall utanför sjukhus
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Regiongemensamt ()
Sökord:
Dödsfall
Giltig fr o m:
2017-02-01
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
All vårdpersonal
Giltig t o m:
2018-02-01
Framtagen av:
Valborg Jansson, Samordnare Krisstöd Region Östergötland, Anita Mohall, Beredskapsöverläkare, Medicinskt ansvarig läkare EPV
Godkänd av:
Martin Magnusson, Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2017-92
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

PM för handläggning av dödsfall utanför sjukhus är förändrat och det gamla PM:et med diarienr LiÖ 2010-652 gäller inte från och med 170101.

Det är därför viktigt att ta del av det nya PM:et.

Länk till dokumentet i sin helhet > > >