Region Östergötland

Dödsfall utanför sjukhus

Dokumentnamn:
Dödsfall utanför sjukhus
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-01-01
Utfärdande enhet:
Målgrupp:
All sjukvårdspersonal
Giltig t o m:
2020-01-01
Framtagen av:
Valborg Jansson, Samordnare Krisstöd RÖ Anita Mohall, Beredskapsöverläkare RÖ, Medicinskt ansvarig läkare EPV
Godkänd av:
Närsjukvårdsdirektörer i RÖ
Diarienummer:
RS 2017-42
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Sammanfattning
PM för handläggning av dödsfall utan för sjukhus är förändrat och det gamla PM:et med diarienr LiÖ 2010-652 gäller inte fr o m 170101. Det är viktigt att ta del av det nya PM:et.
I huvudsak är det följande som är förändrat och särskilt tydliggjort.

• Primärvården har ett uttalat ansvar för att vara nåbar för polismyndigheten dygnet runt för att kunna konstatera dödfall och utfärda dödsbevis. Primärvården ansvarar för krisstödsinsatsen.
• När ambulanssjukvården transporterar en avliden ska det alltid ske till akutmottagningen. Då är det läkare på akutmottagningen som ansvarar för att konstatera dödsfallet och att dödsbevis utfärdas. Akutmottagningen ansvarar för krisstödsinsatsen.
• När polisen redan på plats har beslutat om rättsmedicinsk obduktion, kan konstaterande av dödsfallet ske enligt följande två alternativ. Det är polisen som beslutar om vilket.
1. Polisen kontaktar primärvården och ber läkare komma till platsen för att konstatera dödsfallet. Läkaren konstaterar dödsfallet och skriver dödsbevis. Primärvården ansvarar för krisstödsinsatsen.
2. Den avlidne transporteras till akutmottagningen, med hjälp av ambulans. Läkaren på akutmottagningen konstaterar dödsfallet och skriver dödsbevis. Akutmottagningen ansvarar för krisstödsinsatsen.

Undantag finns; Polisen kan fatta beslut om att föra kroppen direkt till rättsmedicin i särskilda fall. Läkare på rättsmedicin övertar då ansvar för konstaterande av dödsfallet och skriver dödsbevis. Polisen ansvarar för krisstödsinsatsen. Polisen kan vända sig till sjukvården för stöd i detta. I regel blir det den vårdcentral (inom primärvårdsområdet) som finns inom närområdet där dödsfallet har inträffat.
Lokala rutiner som beskriver hur saker konkret ska lösas är borttagna ur detta PM. Rutinbeskrivningar och detaljer ska framgå i lokala PM

Dödsfall utanför sjukhus - Handläggning Region Östergötland >>>