Region Östergötland

Dokumentation av beslut om begränsning av livsuppehållande behandling

Dokumentnamn:
Dokumentation av beslut om begränsning av livsuppehållande behandling
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Vårdbegränsning, begränsning
Giltig fr o m:
2015-09-14
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga verksamma i vården
Giltig t o m:
2019-11-30
Framtagen av:
Marit Karlsson, överläkare LAH Linköping och Olle Karlsson, överläkare LAH Motala
Godkänd av:
Martin Magnusson Vårddirektör
Diarienummer:
RS 2015-570
ICD-10 kod:
Kön:
Ålder:

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.