Region Östergötland

Dokumentera vätskebalans i Cosmic

Dokumentnamn:
Dokumentera vätskebalans i Cosmic
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Vätskebalans, analysyta, bryttid, tillförsel, förlust
Giltig fr o m:
2018-02-27
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga medarbetare inom Region Östergötland samt personer som nyttjar landstingets Patientjournal
Giltig t o m:
2019-05-24
Framtagen av:
Patientjournalens förvaltning
Godkänd av:
Helene Krook, Objektägare Patientjournalen
Diarienummer:
23699 (Dokumenta)
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Allmänt

I Cosmic version R8.1 introducerades en modul för dokumentation av vätskebalans.

Patientsäkerheten ökar när alla verksamheter dokumenterar på samma sätt. Om alla använder vätskebalansmodulen kan patientens vätskebalans följas på ett lättöverskådligt sätt via Analysytan och snabba och korrekta kliniska bedömningar underlättas. Därför har beslut fattats av Patientjournalens objektägare att vätskebalans ska dokumenteras i denna modul och inte längre i pappersform eller journalanteckning. De sökord som tidigare fanns för vätskebalans i sökordsmallar i kronologisk journal har därför tagits bort därifrån.

Se riktlinje: Dokumentera vätskebalans i Cosmic

Revisionshistorik:

 

Utgåva nr Giltig fr o m Giltig t o m Kommentar till ny utgåva Godkänd av (titel, namn, datum)
1 2018-02-27   Dokument skapat Helene Krook, Objektägare Patientjournalen