Region Östergötland

Ehlers-Danlos Syndrom, riktlinjer för remittering

Dokumentnamn:
Ehlers-Danlos Syndrom, riktlinjer för remittering
Dokumenttyp:
Medicinsk riktlinje
Utfärdande PE:
Barn- och Kvinnocentrum i Östergötland (BKC)
Sökord:
Ehlers-Danlos syndrom
Giltig fr o m:
2014-10-07
Utfärdande enhet:
Rehabiliteringsmedicinska kliniken
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2018-10-31
Framtagen av:
I samverkan med Kalmar läns landsting, verksamhetschef Wolfram Antepohl
Godkänd av:
Martin Magnusson
Diarienummer:
2014-1019
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Förutsättningar för remittering av EDS-patienter till Smärtenheten i Västervik

Remissmottagande enhet är  Smärt- och Rehabiliteringscentrum (SoRC), Universitetssjukhuset i Linköping.

Remiss bör skrivas av allmänmedicinare eller annan specialist

Remiss ska innehålla uppgift om:
• Vilka symtom patienter har, framför allt varför man misstänker EDS (Beighton score, blödningsbenägenhet, vävnadsskörhet, led/muskelstatus, hereditet.
• Tidigare sjukdomar och operationer
• Undersökningar (RTG, MRT, lab-prover)
• Aktuell/tidigare medicinering
• Tidigare rehabiliteringsinsatser
• Vem som är patientansvarig läkare

http://www.physio-pedia.com/Beighton_score

http://lisa.lio.se/Startsida/Verksamheter/SC/Smart--och-rehabiliteringscentrum/Vid-remiss-till-Smart--och-rehabiliteringscentrum-SoRC/

Revisionshistorik:

Giltighetstiden förlängd till 31/10 2015 Martin Magnusson 2015-03-02