Region Östergötland

Enkel läkemedelsgenomgång inom hemsjukvård

Dokumentnamn:
Enkel läkemedelsgenomgång inom hemsjukvård
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Läkemedel, läkemedelsgenomgång
Giltig fr o m:
2014-04-01
Utfärdande enhet:
Chefläkarfunktionen
Målgrupp:
Läkare inom primärvård, distriktssköterskor/sjuksköterskor inom hemsjukvård
Giltig t o m:
2017-10-31
Framtagen av:
Per Ohlsson, Eva Malmberg, Carina Skoglund,IngaLill Ringborg, Tommy Hallén, Sonja Johansson
Godkänd av:
Strategiska ledningsgruppen, Martin Magnusson, Utvecklingschef/chefläkare
Diarienummer:
RS 2016-761
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Förlängd giltighetstid 2016-10-10 Martin Magnusson Vårddirektör