Region Östergötland

Fast vårdkontakt

Dokumentnamn:
Fast vårdkontakt
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
fast vårdkontakt, vårdkontakt, patientansvarig läkare
Giltig fr o m:
2015-02-10
Utfärdande enhet:
Ledningsstaben
Målgrupp:
Samtliga vårdverksamheter
Giltig t o m:
2020-03-31
Framtagen av:
Martin Magnusson
Godkänd av:
Vårddirektör Martin Magnusson
Diarienummer:
RS 2015-141
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.

Revisionshistorik:

Version 1.0

Giltighetstid förlängd 2016-03-14 Martin Magnusson

Omlänkad till Dokumenta 2018-05-30 Martin Magnusson