Region Östergötland

Förebygga kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Dokumentnamn:
Förebygga kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Giltig fr o m:
2017-03-15
Utfärdande enhet:
HR-strategiska enheten
Målgrupp:
Samtliga medarbetare
Giltig t o m:
2020-03-15
Framtagen av:
Jessica Arvidsson
Godkänd av:
Zilla Jonsson
Diarienummer:
x
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.