Region Östergötland

Fotografering och filmning i vården

Dokumentnamn:
Fotografering och filmning i vården
Dokumenttyp:
Administrativ riktlinje
Utfärdande PE:
Ledningsstaben (LednStab)
Sökord:
Film, foto, kamera, telefon, video, ljudupptagning
Giltig fr o m:
2011-09-06
Utfärdande enhet:
Juridiska enheten
Målgrupp:
Alla enheter
Giltig t o m:
2020-01-01
Framtagen av:
Dino Salagic, regionjurist
Godkänd av:
Susan Ols, chefsjurist
Diarienummer:
RS 2015-82
ICD-10 kod:
Kön:
Alla
Ålder:
Alla

OBS: Dokumentets giltighetsdatum har passerat.